در حال بارگزاری...

بست راه

مشاوره فروش فعال

مشاوره فروش فعال

فروش فعال میتواند شامل سیاست ها، روش ها، ابزار و تکنولوژی هایی باشد که عملکرد و بهره وری روند فروش یک مجموعه را تعیین میکند.

هدف نهایی روش فروش فعال یک مجموعه:

  • به دست آوردن قابلیت بالا بردن سود نهایی یک تیم کاری
  • بالا بردن تعداد قراردادهای بسته شده توسط تیم کاری

روش کار فروش فعال:

چهار دسته بندی اصلی وجود دارد که یک کمپانی در زمان تعیین جایگاه فعلی فروششان، ممکن در آنها قرار بگیرد:

  • تعریف نشده:

بدون هیچ سیستم CRM ، آموزش فروش تعریف نشده، پروسه خرید و فروش تعریف نشده

  • در حال پیشرفت:

سیستم CRM تعیین شده، مقداری آموزش فروش، پروسه فروش تعریف شده ولی بدون برنامه مشخصی برای روند خرید

  • بالغ

دارای اتوماسیون بازاریابی و فروش، پروسه فروش برنامه ریزی شده بر اساس پروسه خرید، میزان سود دهی 20% و بالاتر

  • رتبه دار جهانی

تمامی ابزار ها اتوماتیک و جابجایی پذیر، نرغ سود نزدیک به 30%، محتوا و دارایی ها بر اساس نیاز مشتریان، برنامه فروش کاملا واضح و مشخص

درخواست برآورد هزینه