در حال بارگزاری...

بست راه

فروش و پیاده سازی نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتریان

فروش و پیاده سازی نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتریان

اگر میزان تلاش های شما برای بازاریابی در راستای میزان فروشتان و نزدیک به آن است، بسیار مهم است که مجموعه شما (چه بزرگ و چه کوچک) سیستم نرم افزاری مدیریت ارتباط با مشتریان قوی ای داشته باشد. به این ترتیب شما نه تنها میتوانید عملکرد فروشتان را دنبال کنید بلکه میتوانید حتی میزان سودمند بودن پروسه فروش، نرخ سود و عوامل موفقیتتان را نیز اندازه بگیرید.

 بِست راه میتواند CRM های فروش قدرتمندی به مشتریانش ارائه دهد که  به وسیله آن میتوانند روند و پروسه فروش کسب و کارشان را به بهترین نحو درک کنند.

قابلیت های CRM فروش بِست راه

چشم انداز هایی که میتوانید از طریق این CRM به دست آورید بسیار ارزشمند بوده و به شما در مدیریت فروشتان از طریق ابزارهای سرمایه گذاری کمک میکند. در زیر برخی از قابلیت های CRM  بِست راه را میبینید:ت

  • تعیین کردن پروسه فروش و درجه قرارداد
  • پیگیری تمام قرارداد ها و ایجاد وظیفه برای دنبال کردن آن
  • مدیریت پایگاه داده مشتریان شما در یک پلتفرم امن
  • مدیریت مشتریان بالقوه: پیگیری تمام مراحل قرارداد (ایمیل، تماس تلفنی و …)
  • پیگیری ایمیلی: اطلاع رسانی به شما از طریق ایمیل زمانی که هرسک از مشتریان شما روی لینکی کلیدک کند.
  • تبدیل پروسه شما به فارسی

درخواست برآورد هزینه