در حال بارگزاری...

بست راه

مشاوره ی تغییر و تحول در فعالیت های دیجیتالی کسب و کار ها

تغییر تحول فعالیت های دیجیتالی و اینترنتی برای کسب و کار ها بیشتر زمانی اتفاق می افتد که فعالیت ها و پروسه ای که شرکت ها و کمپانی ها در ابتدای کار خود انتخاب کرده اند در ادامه جواب نمی دهد و کلا از کار می افتد یا آن طور که از قبل انتظار می رفت نمی تواند کار کند و خواسته ها را برآورده کند. تغییرات موفق زمانی اتفاق می افتد که تاثیرات قابل توجه بگذارد و تمام فرآیند کار را به مراتب ساده تر و بهینه تر کند. در bestrah یکی از کارهایی که انجام می دهیم مشاوره برای تغییرات در استراتژی های تبلیغات و فعالیت دیجیتالی شرکت هاست.

با تغییر و تحول در فعالیت های دیجیتالی بر چه بخش هایی از کسب و کار تاثیر گذاری می شود؟

  1. فعالیت های شرکت شامل بازاریابی، فروش، عملیات های اجرایی، منابع انسانی، مدیریت و سرویس هایی که به مشتریان ارائه می شود.
  2. پروسه ی کسب و کار شامل فعالیت درونی شرکت و ایجاد ارتباط با مشتریان،.
  3. مدل کسب و کار که در این مورد بعد از بررسی دقیق مدل کسب و کار فعلی در صورت نیاز در آن تغییراتی داده می شود.
  4. اکوسیستم کسب و کار که شامل تغییرات در نحوه ی ارتباط همکاران در شرکت با یکدیگر در جهت ارتقای کیفیت مار می شود.
  5. سازماندهی کلی شرکت که به این طریق بر روی محوریت شرکت تاثیر گذار است. اکثر شرکت ها بر محوریت “مشتریان” و خواست آن ها قدم بر می دارد در حالی که باید چنین چیزی تغییر کند.
  6. توانمند سازی فروش که شاید مهم ترین قسمت تاثیر گذاری تغییر تحول باشد. به این طریق در بخش فروش کار بسیار ساده تر خواهد بود و خریداران هم به مراتب ساده تر و سریع تر محصول را خریداری می کنند زیرا از قبل با محصول آشنا شده اند.

 

درخواست برآورد هزینه