در حال بارگزاری...

بست راه

طراحی یک استراتژی بازاریابی برای کسب و کار شما

با توجه به همکاری با نهاد ها و شرکت های مختلف طی چند سال اخیر، شرکت Bestrah یکی از با تجربه ترین و موفق ترین شرکت ها در حوزه ی تبلیغات و بازریابی اینترنتی و دیجیتالی است. از همین رو ما می توانیم بهترین استراتژی را برای فعالیت های مختلف آنلاین شما با توجه به حجم مبادلات و کسب و کارتان طراحی کنیم.

استراتژی بازاریابی دیجیتالی شامل چه چیزی می شود؟

  1. شناخت دقیق شما و کسب و کارتان که شامل شناخت محصولات و خدمات ارائه شده از طرف شما می باشد
  2. شناخت و مورد بررسی قرار دادن مشتری ها و مخاطبان شما و کسب و کارتان
  3. بررسی دقیق رقبای شما و راه های رقابت و برتری بر آن ها
  4. تفکیک تمام مراحل و زوایای مختلف استراتژی مورد نظر
  5. تفکیک بخش بخش بودجه به تناسب فعالیت
  6. ارائه ی نتایج مورد انتظار

درخواست برآورد هزینه