رنگ های شبکه های اجتماعی -کد HEX و RGB برای طراحی سایت

علیرضا
صارمی

clock icon چهارشنبه 09 تیر 1395

رنگ های شبکه های اجتماعی -کد HEX و RGB برای طراحی سایت

کد های HEX و RGB شبکه های اجتماعی برای استفاده در طراحی وب و غیره:

Facebook Blue Facebook Blue Hex: #3b5998 RGB: 59, 89, 152
Twitter Blue Twitter Blue Hex: #55acee RGB: 85, 172, 238
182-googleplus-red Google+ Red Hex: #dd4b39 RGB: 221, 75, 57
182-youtube-red YouTube Red Hex: #bb0000 RGB: 187, 0, 0
182-linkedin-blue Linkedin Blue Hex: #007bb5 RGB: 0, 123, 181
 Instagram Blue NEW Instagram Red Orange Hex: #e95950 RGB: 233, 89, 80
Instagram Blue Instagram Blue Hex: #125688 RGB: 18, 86, 136
WhatsApp Green WhatsApp Green Hex: #4dc247 RGB: 77, 194, 71
182-pinterest-red Pinterest Red Hex: #cb2027 RGB: 203, 32, 39
Vine Green Vine Green Hex: #00bf8f RGB: 0, 191, 143
Snapchat Yellow Snapchat Yellow Hex: #fffc00 RGB: 255, 252, 0
Quora Burgundy Quora Burgundy Hex: #a82400 RGB: 168, 36, 0
Dropbox Blue Dropbox Blue Hex: #007ee5 RGB: 0, 126, 229
182-flickr-pink Flickr Pink Hex: #ff0084 RGB: 255, 0, 132
182-tumblr-dark-turquoise Tumblr Dark Turquoise Hex: #32506d RGB: 50, 80, 109
182-vk-blue VK Blue Hex: #45668e RGB: 69, 102, 142
319-vimeo-green Vimeo Green Hex: #aad450 RGB: 170, 212, 80
182-foursquare-logo-blue Foursquare Logo Blue Hex: #0072b1 RGB: 0, 114, 177
Spotify Green Spotify Green Hex: #00e461 RGB: 0, 228, 97
Github Black Github Black Hex: #000000 RGB: 0, 0, 0
Behance Blue Behance Blue Hex: #1769ff RGB: 23, 105, 255

مطالب مشابه

alireza

آیا در زمینه دیجیتال مارکتینگ نیاز به مشاوره دارید؟